En plads hos Linda, Rie eller Louise koster 10.083kr pr måned. Der betales alle 12 måneder også under ferie og sygdom. Pengene betales direkte til den pågældende passer inden sidste bankdag i måneden. Tilskuddet udbetales derefter en måned bagud fra bopælskommunen.

Betalingen dækker vores løn, mad, bleer, materialer og aktiviteter.

I følge fritvalgsordningen §78 kan vi modtage børn fra alle kommuner, derfor kan egenbetalingen variere lidt fordi det kommunale tilskud ikke nødvendigvis er det samme i alle kommuner. Kig på kommunens hjemmeside og se hvor meget Jeres kommune giver i tilskud til privat pasning.

Der gives i 2021 et tilskud fra Herlev Kommune på 6905kr, det vil sige at egenbetalingen i 2021 er på 3178kr. 

I Københavns Kommune er tilskuddet i 2021 på 6706kr så egenbetalingen er på 3377kr.

Der gives pt. Ikke kommunal friplads eller delvis friplads til privat pasning.

For at reservere en plads, skal der betales et indmeldesgebyr på 2500 kr som bliver modregnet den første månede. Det har vi valgt at gøre som en sikring både for os og forældrene.