En plads hos Linda, Rie eller Louise koster hvad der svare til en vuggestueplads (inkl. frokostordning) plus tilskud i barnets bopælskommune pr måned. Det gælder for Herlev og nabokommunerne, dog er minimunsprisen altid beregnet ud fra Herlev kommunes takster. Er familien bosat i en anden kommune, kan egenbetalingen derfor blive større, hvis tilskuddet er mindre end det der gives i Herlev.


Der betales alle 12 måneder også under ferie og sygdom. Hele beløbet betales direkte til den pågældende passer inden sidste bankdag i måneden. Tilskuddet udbetales til forældrene fra bopælskommunen, enten en måned forud eller bagud, alt efter hvilken kommune man bor i.


Betalingen dækker b.la. vores løn, mad, bleer, klude, solcreme, hobbymaterialer, aktiviteter og udflugter.


I følge fritvalgsordningen §78 kan vi modtage børn fra alle kommuner, men prisen variere, fordi det kommunale tilskud og vuggestuepriser ikke er det samme fra kommuner til kommune. 


Der gives i 2023 et tilskud fra Herlev Kommune på 7.847 kr, og en vuggestueplads koster 3.598 kr det vil sige at prisen i 2023 er på 11.445 kr. hvis man er bosiddende i Herlev. Priserne ændre sig lidt i tagt med at kommunerne ændre priserne 1.  januar hver år.


Der gives ikke kommunalt tilskud hverken til helt eller delvis friplads til privat pasning.

 

For at reservere en plads, skal der indbetales et reservationsgebyr på 2500kr, som bliver modregnet den første månede. Det har vi valgt som en sikring både for os og forældrene, at vi er enige om at pladsen er deres.

Reservationsgebyret bliver ikke tilbagebetalt hvis man fortryder pladsen og pladsen er først reserveret når beløbet står på vores konto. 

 

 

 

Del siden